babilonska kula


babilonska kula
• Tower of Babel

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kula — kúla ž DEFINICIJA 1. uzdignuta čvrsta građevina, dio građevine ili zidina, služi za kakvu javnu svrhu, ob. obranu [stražarska kula; kula babilonska; kula od bjelokosti]; toranj 2. razg. šah figura koja se kreće neograničeno vodoravno i okomito;… …   Hrvatski jezični portal

  • kúla — kúl|a ž 1. {{001f}}uzdignuta čvrsta građevina, dio građevine ili zidina, služi za kakvu javnu svrhu, ob. obranu; toranj [stražarska ∼a; ∼a babilonska; ∼a od bjelokosti] 2. {{001f}}razg. šah figura koja se kreće neograničeno vodoravno i okomito;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • babilonski — bȁbilōnskī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA babilonska kula (toranj) 1. bibl. toranj što su ga sagradili potomci Noe u želji da dosegnu nebo; Jahve je u namjeri da kazni takvu ljudsku oholost spriječio dovršenje gradnje pretvorivši do tada… …   Hrvatski jezični portal